«Θα ήθελα να ήμασταν όλοι μαζί»

«Θα ήθελα να ήμασταν όλοι μαζί»… Είναι από τους παράγοντες που όλοι θα ήθελαν να έχουν στον συνδυασμό τους. Ανεξάρτητα ποιον θα υποστηρίξει στις εκλογές, κερδισμένο θα βγει το Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο, καθώς τα τελευταία χρόνια έχει αποδείξει πως βάζει το «εμείς»… μπροστά από το «εγώ».  Θα κατέβει στις εκλογές με τον συνδυασμό Ώρα Ευθύνης για … Συνεχίστε να διαβάζετε το «Θα ήθελα να ήμασταν όλοι μαζί».