Αρχική / Hot News / Προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών/τριών στη Tριτοβάθμια Eκπαίδευση

Προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών/τριών στη Tριτοβάθμια Eκπαίδευση

Προϋποθέσεις εισαγωγής διακριθέντων αθλητών/τριών στη Tριτοβάθμια Eκπαίδευση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
—–
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
—–
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός Προτεραιότητας:
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄
—–
Μαρούσι, 13 / 8 / 2018
Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ. 152/135754 /Α5
Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : http://www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες : Δ. Φούγιας Δ. Παπαδόπουλος
Ε. Πλατάνα
Τηλέφωνα : 210-3442705,2688, 2693
FAX : 210-3442089
ΠΡΟΣ (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
2. Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
(Με την παράκληση να προωθήσουν ηλεκτρονικά την παρούσα στα ΓΕ.Λ., τα ΕΠΑ.Λ. και τα ΚΕ.ΣΥ.Π. της αρμοδιότητάς τους.)
3. Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι.
4. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού
5. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού
6. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού
(Με την παράκληση να προωθήσει ηλεκτρονικά την παρούσα στις αθλητικές ομοσπονδίες.)
ΘΕΜΑ: Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Για την εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στις σχολές, τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμια, Πολυτεχνεία και Α.Σ.Κ.Τ.) και των Τ.Ε.Ι (Τ.Ε.Ι. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εφαρμόζονται οι διατάξεις:
α) του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 17 του ν. 3748/2009 (ΦΕΚ Α΄ 29), τις παρ. 1 έως 7 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α΄ 24), σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 38 του ν. 4115/2013, όπως αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄ 254) όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 28 του ν. 4373/2016. β) της παρ. 1α του άρθρου 17 του ν. 4429/21-10-2016 (ΦΕΚ 199τ. Α΄) «ρύθμιση θεμάτων εισαγωγής αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση.
2
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι
ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΑΝ ΔΙΑΚΡΙΣΗ
1. Σε ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-8-2018 (σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99- ΦΕΚ 121 Α’) διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπ/ση είτε υποβάλουν Μηχανογραφικό δελτίο είτε χωρίς ποσοτικό περιορισμό και
2. Σε ΛΟΙΠΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΠΟ 1-9-2014 ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 31-8-2018 (σύμφωνα με το αρ.34 παρ.10 γ του Ν.2725/99- ΦΕΚ 121 Α’),
εισάγονται:
Α. σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Α.Ε.Ι. ή σε Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, χωρίς ποσοτικό περιορισμό, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων και χωρίς υποβολή μηχανογραφικού δελτίου, εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις σε :
1 α. ΘΕΡΙΝΟΥΣ – ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
Α/Α
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1.
1η – 6η νίκη
– ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.
– ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
2.
7η -8η νίκη
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
1 β. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
Α/Α
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1.
1η – 3η νίκη
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)

2. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
α. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ
A/A
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1.
1η – 6η νίκη
– ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.
– – ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
2.
7η -8η νίκη
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
β. ΠΑΙΔΩΝ – ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ,ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1η -3η νίκη
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
γ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1η -3η νίκη
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
4
3. ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
α. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΕΦΗΒΩΝ – ΝΕΑΝΙΔΩΝ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΘΛΗΤΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΟΣΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΚΑΘ΄ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ.
1η – 3η νίκη
– ΣΕ ΤΜΗΜΑ Ή ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι
– ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
β. ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ
4η -8η νίκη
ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (Τ.Ε.Φ.Α.Α.)
Επίσης:
1. Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση ανδρών – γυναικών, εισάγονται σε οποιαδήποτε σχολή ή Τμήμα Α.Ε.Ι. της προτίμησής τους καθ ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.
2. Αθλητές που επιτυγχάνουν ή ισοφαρίζουν παγκόσμια ή πανευρωπαϊκή επίδοση νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων εισάγονται στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους καθ ΄ υπέρβαση του αριθμού των εισακτέων.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι περ. Α :
i) Να έχουν ηλικία έως και 29 ετών (έτος γέννησης από το 1989),
ii) Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα και υπουργική απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),
iii) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
iv) Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής, όπου θα δηλώνουν και το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ή Τ.Ε.Φ.Α.Α στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ανάλογα με τη διάκρισή τους καθώς και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙ για την περίπτωσή τους.
Οι υποψήφιοι, εφόσον πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εισάγονται στο τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων, Τ.Ε.Ι. και Τ.Ε.Φ.Α.Α. της προτίμησής τους, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, χωρίς ποσοτικό περιορισμό και χωρίς να απαιτείται να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο.

Επισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής, βάσει των διατάξεων αυτών.
Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση.
B. σε Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος των Α.Ε.Ι. ή σε Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, σε ποσοστό θέσεων, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων, με βάση το μηχανογραφικό τους δελτίο, έτους 2018, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων τους και εφόσον έχουν πετύχει μια από τις ακόλουθες διακρίσεις σε:
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Προσαύξηση για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Προσαύξηση για τα άλλα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Επίτευξη ή ισοφάριση παγκόσμιας
επίδοσης παίδων – κορασίδων

25%
4η – 8η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα παίδων – κορασίδων
35%
15% ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
1η – 3η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων – κορασίδων
40%
20%
Επίτευξη ή ισοφάριση ευρωπαϊκής επίδοσης παίδων – κορασίδων
40%
20%
4η – 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων
30%
20%
4η – 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα παίδων – κορασίδων
30%
15%
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1η – 3η νίκη σε Μεσογειακούς Αγώνες
30%
15% ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων, παίδων – κορασίδων
20%
10%
2η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών
20%
8%
3η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών
20%
7%
6
Επίτευξη ή ισοφάριση πανελλήνιας επίδοσης σε αγώνισμα όλων των κατηγοριών
20%
10% ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ – ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες
20%
10%
2η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες
20%
8%
3η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες
20%
7% ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΥΟ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες όλων των κατηγοριών και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες
21%
11%
ΚΑΙ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Προσαύξηση για τα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., εκτός των Τ.Ε.Φ.Α.Α.
7η – 8η νίκη σε θερινούς ή χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
30%
7η – 8η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανδρών – γυναικών, νέων ανδρών – νέων γυναικών, εφήβων – νεανίδων
30%
4η – 8η νίκη σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανδρών -γυναικών
30%
1η – 3η νίκη σε Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας
25%
1η – 3η νίκη σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
παίδων – κορασίδων
25%
1η – 3η νίκη σε Παγκόσμιους Σχολικούς Αγώνες
22%
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ Ι περ. Β :
i) Να έχουν ηλικία έως και 29 ετών (έτος γέννησης από το 1989),
ii) Να είναι εγγεγραμμένοι με τη διάκρισή τους, ή τις διακρίσεις τους αν πρόκειται για 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες, στον ειδικό πίνακα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού της παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (η εγγραφή στον ειδικό πίνακα πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση που χορηγείται στον αθλητή από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, εφόσον έχει προηγηθεί αίτηση του αθλητή για εγγραφή στον εν λόγω πίνακα και υπουργική απόφαση εγγραφής του σε αυτόν),
7
iii) Να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου ή ισότιμου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους επιτρέπει συμμετοχή στις ισχύουσες διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
iv) Να είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και συγκεκριμένα κάτοχοι της βεβαίωσης της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 ή της βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του ν. 3748/2009 ή βεβαίωσης βαθμολογίας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων (Ομάδα Α΄) ή βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 ή 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υ.Α. Φ.253/ 193309/Α5/9-12-2015 ΦΕΚ 2647 Β΄- (βεβαίωση συμμετοχής ΓΕΛ) και τις διατάξεις του άρθρου 18 της Υ.Α. Φ.151/43612/Α5/15-3-2018 –ΦΕΚ 983 Β΄ (βεβαίωση συμμετοχής ΕΠΑΛ).
v) Να έχουν υποβάλει μηχανογραφικό δελτίο ως υποψήφιοι για εισαγωγή με τη γενική σειρά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το τρέχον έτος,
vi) Να μην έχουν εισαχθεί το τρέχον έτος με τη γενική σειρά σε τμήμα, ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., της πρώτης τους προτίμησης στο μηχανογραφικό δελτίο.
vii) Να υποβάλουν αίτηση εισαγωγής και τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙ για την περίπτωσή τους.
Στους ανωτέρω υποψηφίους διακριθέντες αθλητές/τριες παρέχεται η δυνατότητα εισαγωγής στα Τ.Ε.Φ.Α.Α ή σε άλλη σχολή ή τμήμα Α.Ε.Ι , σύμφωνα με τη σειρά προτίμησης τους στο μηχανογραφικό τους δελτίο, κατά φθίνουσα σειρά μορίων και εφόσον συγκεντρώνουν αριθμό μορίων τουλάχιστον ίσο με το 90% του αριθμού μορίων του τελευταίου εισαχθέντος με την γενική σειρά στη συγκεκριμένη σχολή στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος, κατά τις διατάξεις της παρ.3 του άρ.2 του ν.2525/1997 όπως ισχύει, ύστερα από προσαύξηση του συνόλου των μορίων , όπως αναγράφεται παραπάνω για την κάθε περίπτωση χωριστά και μέχρι να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων κάθε τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης τμήματος.
Για τα τμήματα που απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα, ο βαθμός στο ειδικό μάθημα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον δέκα (10) πριν την προσαύξηση των μορίων.
Εάν στην τελευταία θέση ισοβαθμούν δύο ή περισσότεροι υποψήφιοι, εισάγεται κατά σειρά προτεραιότητας ο αθλητής που πέτυχε:
I. Διάκριση σε άθλημα ή αγώνισμα που περιλαμβάνεται στο επίσημο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων.
II. Νίκη στην ανώτατη κατηγορία του αθλήματος ή του αγωνίσματος.
III. Ανώτερου επιπέδου διάκριση με βάση τη σειρά προτεραιότητας των διακρίσεων που καθορίζεται με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού.
IV. Μεγαλύτερο βαθμό στον τίτλο σπουδών του.
V. Σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται δημόσια κλήρωση.
Ο αθλητής/τρια που εισάγεται σε Τ.Ε.Φ.Α.Α. υποχρεούται να ακολουθήσει την ειδικότητα του αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, με βάση την οποία έγινε η εισαγωγή του, εφόσον το τμήμα εισαγωγής του χορηγεί την ειδικότητα αυτή.
Οι αθλητές/τριες που συμμετείχαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 2018 και υπέβαλαν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση θα κριθούν για τα Τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις Τμημάτων ΤΕΙ και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε όπως και για τις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων της υποπερίπτωσης ββ της περίπτωσης Α
8
της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193, τ.Α, 17-09-2013) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ 1(β) του αρθρ. 28 του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38, τ.Α, 02-03-2018), σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού αριθμού θέσεων που προβλέπεται για την κατηγορία των διακριθέντων αθλητών/τριών. Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό αυτό προσαυξάνεται κατά πέντε τοις εκατό (5%) για εισαγωγή σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Κατά τον αριθμητικό υπολογισμό των θέσεων, σύμφωνα με τα παραπάνω ποσοστά, γίνεται στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Ειδικότερα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο, ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας δε λαμβάνεται υπόψη.
Επισημαίνεται ότι οι αθλητές απόφοιτοι εσπερινού Γενικού ή Ενιαίου Λυκείου μόνον εάν είναι κάτοχοι βεβαίωσης πρόσβασης ή βεβαίωσης συμμετοχής ημερήσιου Γενικού Λυκείου, που τους χορηγήθηκε μετά από συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ημερησίων Γενικών Λυκείων, κρίνονται για εισαγωγή στα αντίστοιχα τμήματα και τις εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.
Οι αθλητές που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και κρίνονται για εισαγωγή κατά τα ανωτέρω:
α) σε Τ.Ε.Φ.Α.Α., διεκδικούν ποσοστό θέσεων 20% επιπλέον του αριθμού εισακτέων,
β) σε λοιπά τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων και
Τ.Ε.Ι. , διεκδικούν ποσοστό θέσεων 4,5% επιπλέον του αριθμού εισακτέων.
Επισημαίνεται ότι οι αθλητές που έχουν υποβάλει αίτηση για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βάσει των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 3708/2008, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα τους και τα αμέσως επόμενα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που υπέβαλαν για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής βάσει των διατάξεων αυτών. Το δικαίωμα επανακτάται με νεότερη νίκη σε διαφορετική διοργάνωση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα άτομα με αναπηρίες (Α.Μ.Ε.Α.), τα οποία έχουν χαρακτηριστεί αθλητές από την ειδική επιτροπή της παρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 2725/1999, εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά τα οριζόμενα στο ανωτέρω κεφάλαιο σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999.
9
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΘΛΗΤΩΝ – ΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ
(αριθμ. Φ.151/110270/Β6/15-7-14 Υ.Α. « Εισαγωγή Αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση» (ΦΕΚ 1920/16-7-2014 Β΄)
1. Οι αθλητές/τριες που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Α ή Β του Κεφαλαίου Ι και επιθυμούν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή σε Τ.Ε.Φ.ΑΑ, το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα), για συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. (βλ. υπόδειγμα της εν λόγω αίτησης στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄»(σελ.10)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ειδικά οι αθλητές που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Τ.Ε.Φ.Α.Α χωρίς μηχανογραφικό δηλώνουν στην αίτησή τους την περίπτωση 1 και ειδικότερα το τμήμα, ή την εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος, των Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., ή Τ.Ε.Φ.Α.Α στο οποίο επιθυμούν να εισαχθούν, ενώ οι αθλητές που διεκδικούν εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση με μηχανογραφικό δελτίο δηλώνουν στην αίτηση τους την περίπτωση 2.
β. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πρωτότυπης βεβαίωσης ή ακριβούς αντιγράφου βεβαίωσης της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.) από την οποία να προκύπτει ότι ο αθλητής είναι εγγεγραμμένος με τη διάκρισή του στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γ.Γ.Α..
Ειδικά οι αθλητές με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες υποβάλλουν, εφόσον επιθυμούν να κριθούν για εισαγωγή και με τις δύο διακρίσεις, δύο τέτοια φωτοαντίγραφα, ένα για κάθε διάκριση.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι εν λόγω βεβαιώσεις των αθλητών θα πρέπει να φέρουν σειρά προτεραιότητας διάκρισης σύμφωνη με τη με αριθμ. 11596/09-05-2013 απόφαση του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Εγγραφή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στον ειδικό πίνακα διακρίσεων της Γ.Γ.Α. του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 38 παρ. 1 και 2 του Ν. 4115/2013.» (ΦΕΚ Β΄ 1218/20-05-2013).
γ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
δ. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης από ΓΕΛ ή τίτλου απόλυσης και πτυχίου ΕΠΑΛ σχ. έτους 2016 – 2017 και 2017 – 2018.
ε. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της πρωτότυπης βεβαίωσης της παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997 (βεβαίωση πρόσβασης ΓΕ.Λ.) ή της πρωτότυπης βεβαίωσης πρόσβασης του άρθρου 4 του ν. 3748/2009 (βεβαίωση πρόσβασης ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Β΄) ή πρωτότυπης βεβαίωσης βαθμολογίας των πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. (Ομάδα Α΄)
ή της βεβαίωσης συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 ή 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της Υ.Α. Φ.253/ 193309/Α5/9-12-2015 ΦΕΚ 2647 Β΄- (βεβαίωση συμμετοχής ΓΕΛ) και τις διατάξεις του άρθρου 18 της Υ.Α. Φ.151/43612/Α5/15-3-2018 –ΦΕΚ 983 Β΄ (βεβαίωση συμμετοχής ΕΠΑΛ).
Η ανωτέρω βεβαίωση υποβάλλεται μόνο από τους υποψηφίους της περ. Β του Κεφαλαίου Ι .
10
ζ. Υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από δημόσια υπηρεσία (π.χ. ΚΕΠ, αστυνομικό τμήμα), στην οποία ο αθλητής θα δηλώνει τη διάκριση βάσει της οποίας επιθυμεί να εισαχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το άθλημα ή αγώνισμα αθλήματος στο οποίο σημείωσε τη διάκριση, την κατηγορία και τη χρονολογία της διάκρισης, καθώς και το έτος κατά το οποίο υπέβαλε για πρώτη φορά αίτηση εισαγωγής ως αθλητής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. (βλ. υπόδειγμα της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄» (σελ.11).
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει οι υποψήφιοι να διαβάσουν πολύ προσεκτικά την εν λόγω εγκύκλιο, προκειμένου να καταθέσουν στο Υπουργείο Παιδείας (στην ταχυδρομική διεύθυνση που αναγράφεται παρακάτω) ολοκληρωμένο τον φάκελο της υποψηφιότητας τους περιλαμβάνοντας την αίτηση τους καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, κατά περίπτωση.
Δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες αιτήσεις και φάκελοι με ελλιπή δικαιολογητικά.
2. Η αίτηση και τα λοιπά δικαιολογητικά υποβάλλονται για το έτος 2018 ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή (ευανάγνωστη ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομικής υπηρεσίας), από την 1η έως τη 10η Σεπτεμβρίου 2018**, στη Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την Επιτροπή Επιλογής Αθλητών, και συγκεκριμένα υποβάλλονται στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση:
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ.Κ. 15180 – Μαρούσι Γραφείο 0085 «Επιτροπή Επιλογής Αθλητών»
** Ως ημερομηνία υποβολής θεωρείται εκείνη της κατάθεσης της επιστολής στην ταχυδρομική υπηρεσία.
Τα Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας εγκυκλίου.
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ [ Μη υποβολή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’ ( ΑΙΤΗΣΗ ) συνεπάγεται την αυτόματη απόρριψη του υποψηφίου ] «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄»: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄» : ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄» : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΓΑ
«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄» : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
11
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα αναγραφόμενα στην εγκύκλιο τηλέφωνα. Για πληροφορίες σχετικά με την έκδοση βεβαίωσης εγγραφής στον ειδικό πίνακα που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Γ.Γ.Α.), μπορούν να απευθύνονται στο 213-1316000 (τηλεφωνικό κέντρο Γ.Γ.Α.). Οι υποψήφιοι θα μπορέσουν να πληροφορηθούν τα αποτελέσματα επιτυχόντων – αποτυχόντων, μέσω διαδικτύου, στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων www.minedu.gov.gr
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ
Εσωτερική διανομή (με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο):
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων
4. Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
5. Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
6. Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
7. Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
8. Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
9. Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανάπτυξης Εφαρμογών
10. Διεύθυνση Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων
12
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΑΙΤΗΣΗ
ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ: ………………………………………………………………
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ: …………………………………………………..
ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ: ………………………………………………..
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ):
ΑΡΙΘ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ :
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: …………………………………………………….
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ……………………………………………………
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
(οδός, αριθμός, πόλη): ……………………………………………
……………………………………………………………………………
ΝΟΜΟΣ: ……………………………………………………………….
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ: ………………………………………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ Σταθερό: ………………………………………………………………. Κινητό: …………………………………………………………………
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στη διαδικασία επιλογής αθλητών έτους 2018.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………………………………… 2018
ΤΟΠΟΣ: ………………………………………………………………………..
*Συμπληρώνεται μόνο από τους ΑΝΕΥ ανεξάρτητα αν υπέβαλαν Μ.Δ.
ΠΡΟΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ , ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
(ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ)
ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
Τ.Κ.: 15180 – ΜΑΡΟΥΣΙ
Σας υποβάλλω τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, βάσει της αριθμ. Φ.152/ /Α5/.08.2018 εγκυκλίου του Υπουργείου Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων «Εισαγωγή αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.» και ζητώ τη συμμετοχή μου στη διαδικασία επιλογής αθλητών έτους 2018 για την εισαγωγή μου:
Περίπτωση 1. *
ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ, ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι περ. Α ).
α) Στο Τμήμα / Εισαγωγική Κατεύθυνση ………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………….…
ΚΩΔΙΚΟΣ Τμήματος / Εισαγωγικής Κατεύθυνσης …………………………………………………………………………………………….
Περίπτωση 2.
ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΕΙΣΑΧΘΩ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΟΥ ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι περ. Β ).
Ο – Η Αιτ………..
(Υπογραφή)
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(από Δημόσια Υπηρεσία)
(Υπογραφή & Σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας)
13
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ)
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
1) α. Φέτος, είναι η ……………….. (πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που υποβάλλω αίτηση κάνοντας χρήση της κατωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα): …………………………………………………………………………………………………………………………………
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. ανδρών – γυναικών): ………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΘΛΗΜΑ: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..η νίκη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει ξανά αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε το παρακάτω κενό.
Η πρώτη φορά που υπέβαλα αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών ήταν το έτος ……………. .
14
β. Εάν είστε υποψήφιος με 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες(3), συμπληρώστε τα στοιχεία της 2ης διάκρισης παρακάτω.
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα): …………………………………………………………………………………………………………………………………
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. εφήβων – νεανίδων): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΑΘΛΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..η νίκη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Φέτος, είναι η …………… (πρώτη ή δεύτερη ή τρίτη) φορά που υποβάλλω αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών.
Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει ξανά αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε το παρακάτω κενό.
Η πρώτη φορά που υπέβαλα αίτηση κάνοντας χρήση της ανωτέρω διάκρισης για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών ήταν το έτος ……………. .
2) Εάν, στο παρελθόν, έχετε υποβάλει αίτηση κάνοντας χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων για την εισαγωγή σας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών, συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία για κάθε διάκριση χωριστά.
Στο παρελθόν, έχω υποβάλει αίτηση κάνοντας χρήση άλλης διάκρισης/άλλων διακρίσεων για την εισαγωγή μου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της Ελλάδας με την κατηγορία των αθλητών, ως εξής:
ΕΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ (π.χ. Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα): …………………………………………………………………………………………………………………………………
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΩΝΑ (π.χ. ανδρών – γυναικών): ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ΑΘΛΗΜΑ: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΑΓΩΝΙΣΜΑ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ΔΙΑΚΡΙΣΗ: ………..η νίκη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ (ΗΗ/ΜΜ/ΕΕΕΕ): ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ημερομηνία: ……………………………. 2018
Ο – Η Δηλ………………
(Υπογραφή)
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(από Δημόσια Υπηρεσία)
(Υπογραφή & Σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας)
(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
(3) Σε περίπτωση που μαθητής – αθλητής κατακτήσει 1η νίκη τόσο σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες όσο και σε Πανελλήνιους Αγώνες, τότε τα προβλεπόμενα ποσοστά προσαύξησης για την εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. ή σε άλλο τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. προσαυξάνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄ 121).
15
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ* ( π.χ. Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο – Μητρώνυμο ) :
…………………………………………………………………………………………………………………… ΑΝΕΥ
1. ΓΕΛ
Συμπληρώστε με Χ :
2. ΕΠΑΛ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
A/A ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΑΙ ΟΧΙ***
1
ΑΙΤΗΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’
(Γνήσιο υπογραφής)
2
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
(Γνήσιο υπογραφής)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (Δεν είναι υποχρεωτικό πεδίο για ΑΝΕΥ) ΑΡΧΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΟΣ Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο –Μητρώνυμο ΟΛΥΜΠ. 1 ΜΗ ΟΛΥΜΠ. 2 Θα συμπληρωθεί από την υπηρεσία) ΣΕΙΡΑ ΓΓΑ & ΝΙΚΗ** Από βεβαίωση ΓΓΑ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ Από βεβαίωση ΓΓΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΚΡΙΣΗΣ Θα συμπληρωθεί από την υπηρεσία ΑΘΛΗΜΑ (ΟΧΙ ΑΓΩΝΙΣΜΑ) & ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Το άθλημα θα συμπληρωθεί από τον υποψήφιο. Ο κωδικός του αθλήματος θα συμπληρωθεί από την υπηρεσία ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ Μόνο για ΑΝΕΥ
16
3
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΓΑ****
4
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝ.
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
5
ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ
6
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ Ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ*****
Ημερομηνία: ……………………………. 2018
Ο – Η Δηλ………………
(Υπογραφή)
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(από Δημόσια Υπηρεσία)
(Υπογραφή & Σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας)
*Σε περίπτωση αλλοδαπού υποψηφίου τα ονομαστικά στοιχεία θα πρέπει να συμφωνούν με τα ονομαστικά στοιχεία του απολυτηρίου του ή της βεβαίωσης της Γ.Γ.Α.
** Όταν πρόκειται για συνδυασμό διακρίσεων (1η νίκη σε Πανελλήνιους Αγώνες και 1η νίκη σε Πανελλήνιους Μαθητικούς – Σχολικούς Αγώνες) καταγράφονται και οι δυο διακρίσεις.
*** Εφόσον δεν έχει συμπεριληφθεί η βεβαίωση της ΓΓΑ στα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν θα συμπληρωθούν τα στοιχεία που σχετίζονται με την βεβαίωση στον πίνακα 1 και θα συμπληρωθεί η Υ.Δ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄) της εγκυκλίου.
**** Για τα δικαιολογητικά που δεν θα υποβληθούν με τον φάκελο του υποψηφίου θα συμπληρωθεί η Υ.Δ. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε) ότι θα σταλούν συμπληρωματικά.
***** Η Βεβαίωση Συμμετοχής χορηγείται από το σχολείο αποφοίτησης και δεν υποβάλλεται από τους ΑΝΕΥ.
17
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ)
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι έχω καταθέσει την αριθμ. πρωτ. αίτηση για εγγραφή στον ειδικό πίνακα διακριθέντων αθλητών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Η βεβαίωση εφόσον εκδοθεί θα σας σταλεί υπηρεσιακώς.
Ημερομηνία: ……………………………. 2018
Ο – Η Δηλ………………
(Υπογραφή)
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(από Δημόσια Υπηρεσία)
(Υπογραφή & Σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας)
(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»
.
18
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ (ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΘΛΗΤΩΝ)
Ο – Η Όνομα:
Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(1):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τηλ:
Τόπος Κατοικίας:
Οδός:
Αριθ:
ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
Δ/νση Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου (Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι εκ παραδρομής δεν απέστειλα …………………………………………………………………………………………………………………. . Το/τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν συμπληρωματικά.
Ημερομηνία: ……………………………. 2018
Ο – Η Δηλ………………
(Υπογραφή)
ΒΕΒΑΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
(από Δημόσια Υπηρεσία)
(Υπογραφή & Σφραγίδα Δημόσιας Υπηρεσίας)
(1) Αναγράφεται ολογράφως.
(2) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.»

Σχετικά με SPORTCYCLADES24

Το sportcyclades24 αποτελείται από μια Κυκλαδίτικη παρέα δημοσιογράφων με στόχο να προβάλλει τον αθλητισμό στις Κυκλάδες, χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς εξαρτήσεις και παρεμβάσεις από τρίτους, που πολλές φορές προκαλούν την αλλοίωση της πραγματικής είδησης. Αλλάζουμε την αθλητική δημοσιογραφία, δίνουμε την "μπάλα" στις ομάδες και στους αληθινούς πρωταγωνιστές.

Check Also

Επί τέλους λύθηκε το Διοικητικό πρόβλημα του Φοίνικα |Πρόεδρος ο Αντώνης Ρούσσος

Επί τέλους λύθηκε το Διοικητικό πρόβλημα του Φοίνικα |Πρόεδρος ο Αντώνης Ρούσσος Αργά το βράδυ …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Shares